Kompaniýanyň tertibi

Kompaniýanyň tertibi

“YUNGCHANG Hardware” (Pekin) Co.Suw, gury ýer we howa gatnawy häzirki wagtda gowy ösendir.Kompaniýa tejribeli we ýöriteleşdirilen tehnikler, bar bolan Awtomatiki sowuk sözbaşy maşynlary, hoz kakýan maşyn we ýylylygy bejermek liniýasy häzirki wagtda bazardaky iň ösen enjamdyr.Kompaniýa önümi ösdürmegiň doly ulgamyna eýedir we 2019-njy ýylda ISO9001 we IATF16949 hil ulgamy kepilnamasyndan geçdi we Hytaý hökümeti tarapyndan yzygiderli 10 ýyl “imany saklaň” we “ynam hilini” kärhana hökmünde sylaglandy.

hakda (2)
habarlar-1

Kompaniýanyň artykmaçlygy

“YC” dünýäde çalt öndürýän önümleriň arasynda öňdebaryjydyr, onuň esasy önümine boltlar, hozlar, nurbatlar, gysgyçlar, labyrlar, şlang gysgyçlary we maşyn, himiýa ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýan dürli standart däl ýöriteleşdirilen ýa-da ýöriteleşdirilen önümler girýär. All metallurgiýa , gidrawmatiki , gurluşyk , we transport infrastrukturasy we ş.m.Önümleriň ähli çig mallary import edilýän ýa-da içerki iri polat zawodyndan gelip çykýar, önümçilik ösen ERP dolandyryş ulgamyny we çeýe iş modelini ulanýar.Iň ýokary derejeli zehin we birinji derejeli önümçilik enjamlary, ýokary hilli, dürli önüm, dürli reňk we ajaýyp hyzmat.Europeanewropa Bileleşigine, Günorta-Gündogar Aziýa, Afrika, Japanaponiýa, Koreýa we Amerikan bazarlaryna önüm öndürýän Hytaýda ýokary güýçli berkidijileriň esasy öndürijisi bolan ýylda 30 müň tonnadan gowrak kuwwat.

Korporatiw pelsepe

YC "ýerleşdirmek, innowasiýa, işewürlik bitewiligi" ýörelgesine eýerýär we "ilkinji hyzmat ediň, iň ýokary we hil taýdan ileri tutuň" ýörelgesine eýerýär, önümçilik tehnologiýasyny yzygiderli kämilleşdirýär we iň oňat hilli we bäsdeşlik bahasy bilen täze önüm hödürleýär müşderileriň zerurlygy.YC içerki we daşary ýurtly müşderileriň gelip, özara bähbitler üçin biziň bilen hyzmatdaşlyk etmegini tüýs ýürekden garşylaýar!

hakda (3)

Hormatly şahadatnama

 • Hormatly şahadatnama (11)
 • Hormatly şahadatnama (4)
 • Hormatly şahadatnama (5)
 • Hormatly şahadatnama (6)
 • Hormatly şahadatnama (10)
 • Hormatly şahadatnama (1)
 • Hormatly şahadatnama (2)
 • Hormatly şahadatnama (3)
 • Hormatly şahadatnama (7)
 • Hormatly şahadatnama (8)
 • Hormatly şahadatnama (9)