Senagat gollanmasy

M1-Poslamaýan polat toparlary we himiki düzümi (ISO 3506-12020)

Himiki düzümi (guýma analizi, massa bölegi%)
C Si Mn P S Cr

 

A1 Austenit
A2
A3
A4
A5
A8
C1 Martensitik
C3
C4
F1 Ferritic
D2 Austenit-Ferrit
D4
D6
D8

 

0.12 1.00 6.5 0.020 0,15 ~ 0.35 16.0 ~ 19.0
0.10 1.00 2.00 0.050 0.030 15.0 ~ 20.0
0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 17.0 ~ 19.0
0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.0 ~ 18.5
0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.0 ~ 18.5
0.030 1.00 2.00 0.040 0.030 19.0 ~ 22.0
0.09 ~ 0.15 1.00 1.00 0.050 0.030 11.5 ~ 14.0
0,17 ~ 0,25 1.00 1.00 0.040 0.030 16.0 ~ 18.0
0.08 ~ 0.15 1.00 1.50 0.060 0,15 ~ 0.35 12.0 ~ 14.0
0.08 1.00 1.00 0.040 0.030 15.0 ~ 18.0
0.040 1.00 6.00 0.04 0.030 19.0 ~ 24.0
0.040 1.00 6.00 0.040 0.030 21.0 ~ 25.0
0.030 1.00 2.00 0.040 0.015 21.0 ~ 23.0
0.030 1.00 2.00 0.035 0.015 24.0 ~ 26.0

 

 

Himiki düzümi (guýma analizi, massa bölegi%)
Mo Ni Cu N

 

A1 Austenit
A2
A3
A4
A5
A8
C1 Martensitik
C3
C4
F1 Ferritic
D2 Austenit-Ferrit
D4
D6
D8

 

0.70 5.0 ~ 10.0 1.75 ~ 2.25 / c, d, e
/ f 8.0 ~ 19.0 4.0 / g, sag
/ f 9.0 ~ 12.0 1.00 / 5C≤Ti≤0.80 we / ýa-da 10C≤Nb≤1.00
2.00 ~ 3.00 10.0 ~ 15.0 4.00 / h, i
2.00 ~ 3.00 10.5 ~ 14.0 1.00 / 5C≤Ti≤0.80 we / ýa-da 10C≤Nb≤1.00 i
6.0 ~ 7.0 17.5 ~ 26.0 1.50 / /
/ 1.00 / / i
/ 1.50 ~ 2.50 / / /
0.60 1.00 / / c, i
/ f 1.00 / / j
0.10 ~ 1.00 1.50 ~ 5.5 3.00 0.05 ~ 0.20 Cr + 3.3Mo + 16N≤24.0 k
0.10 ~ 2.00 1.00 ~ 5.5 3.00 0.05 ~ 0.30 24.0 < Cr + 3.3Mo + 16N k
2.5 ~ 3.5 4.5 ~ 6.5 / 0.08 ~ 0.35 /
3.00 ~ 4.5 6.0 ~ 8.0 2.50 0.20 ~ 0.35 W≤1.00

 

 

a.Valueshli bahalar görkezilenlerden başga iň ýokary bahadyr.Jedel ýüze çykan halatynda D. önümiň derňewi üçin D. ýüz tutýar

(3) Selen kükürdiň ýerine ulanylyp bilner, ýöne ulanylmagy çäkli bolup biler.

d.Nikeliň massa bölegi 8% -den az bolsa, marganesiň iň az massa bölegi 5% bolmaly.

e.Nikeliň massa bölegi 8% -den köp bolsa, misiň iň az mukdary çäklendirilmeýär.

f.Molibden mazmuny öndürijiniň görkezmesinde peýda bolup biler.Şeýle-de bolsa, käbir programmalar üçin molibden düzümini çäklendirmek zerur bolsa, ulanyjy tarapyndan sargyt görnüşinde görkezilmelidir.

④, g.Hromyň massa bölegi 17% -den az bolsa, nikeliň iň az massa bölegi 12% bolmaly.

sag.0,03% uglerodyň we 0,22% azotyň massa bölegi bolan Austenit poslamaýan polat.

⑤, i.Has uly diametrli önümler üçin öndürijiniň görkezmelerinde zerur mehaniki häsiýetlere ýetmek üçin has ýokary uglerod bar bolup biler, ýöne Austenit polat üçin 0,12% -den geçmeli däldir.

⑥, j.Poslama garşylygy gowulandyrmak üçin titanium we / ýa-da niob goşulyp bilner.

⑦, k.Bu formula diňe şu resminama laýyklykda iki taraplaýyn polatlary klassifikasiýa etmek maksady bilen ulanylýar (poslama garşylyk üçin saýlama ölçegi hökmünde ulanylmaýar).

M2 Poslamaýan polat toparlarynyň spesifikasiýasy we berkidijiler üçin öndürijilik derejeleri (ISO 3506-12020)

ISO 3506-12020